Patentli tek montessori anaokulu

Farkımız | 7 Renk Koleji Anaokulu Büyükçekmece Şubesi

Büyükçekmece Beykent Patentli Tek Montessori Okulu

  Farkımız

  Büyükçekmece 7 Renk Koleji Anaokulu

  Eğitim Modellerimiz

  Geleneksel Eğitim

  İnsanın doğal gelişimine yardım etmeye dayanır. Belirli bir müfredata bağladır.
  Çocuklar kendi hızlarında öğrenir ve kendi kişisel çıkarlarını takip eder. Çocuklar belli bir müfredattan herkes için aynı olan bir zaman dilimine göre öğrenirler.
  Çocuklar, amaç için özel olarak hazırlanmış malzemeleri kullanarak kendilerini öğretiyorlar. Öğretmen merkezlidir.
  Çocuk öğrenmeye aktif bir katılımcıdır. Çocuk öğrenmede pasif bir katılımcıdır.
  Anlama, çocuğun kendi deneyimlerini, materyaller ve çocukların kendileri için bir şeyler bulma yeteneğinin geliştirilmesi yoluyla gelir. Öğrenme, konulara dayanır ve verilenlerle sınırlıdır.
  Öğrenme, fiziksel keşif ve bilişin birbirine bağlı olduğu gerçeğine dayanır. Çocuklar masalarda oturup bir beyaz tahta ve çalışma sayfasından ders alırlar.
  Çocuk rahat ettiği yerde çalışabilir, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde hareket edebilir ve bağımsız bir irade ile konuşur. Çocuğa genellikle kendi sırasında otutturulur ve hareketsiz oturması istenir.
  Öğretmen çocuklarla işbirliği içinde çalışır. Sınıf öğretmen önderliğinde çalışma yapılır.
  Çocuğun bireysel gelişimi kendi ödülünü ve bu nedenle motivasyonunu getirir. Motivasyon bir ödül ve ceza sistemi ile sağlanır.
  Çevre ve yöntem iç öz disiplini teşvik eder. Öğretmen dış disiplinin birincil uygulayıcısı olarak hareket eder.
  Çocuk seçilen projede istediği sürece çalışır. Çocuğa genellikle iş için belirli bir zaman sınırı verilir.
  Kesintisiz iş yapar. Blok süresi, dönem dersleri,zamanlayıcı dersler vardır.
  Karışık yaş grupları vardır. Aynı yaş grupları vardır.
  Çocuğun sosyal gelişimi ile eşleştirme çalışma ve öğrenme sağlar. Çocuğun sosyal gelişimine önem vermeden çalışmak ve öğrenmek odaklıdır.
  Entelektüel, sosyal, duygusal ve ruhsal gelişim üzerine vurgu yapar. Entelektüellik gelişimde ana vurgudur.
  Akademik, sosyal, pratik ve yaşam becerilerinin kazanılmasına odaklanır. Akademik kazanımlara odaklanır.